Articles and Reviews

Reviews

The Rough And Rynge

Lokaltidningen Mellanskåne - 2010-11-03

RÖTTER. Christian Kjellvander har i och med varje skivsläpp finslipat sitt uttryck. Han vet inom vilka ramar han rör sig och gör hantverket på ett fantastiskt sätt.

På nya skivan har han kommit lite längre än senast. Det är musik som kommer väldigt nära men inte på något inställsamt sätt utan snarare med en skevhet och ett viss mått av illavarslande stråkar som får mig att sitta koncentrerat och verkligen lyssna.

Christian har aldrig sjungit bättre och med det råa och naturliga som han bäddat in i arrangemangen är han mil före de flesta som försöker sig på att göra nedtonad rockmusik med rötterna i den amerikanska myllan.

Fredrik Magnusson | URL